skip to Main Content

Nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky představují široký segment finančního trhu. Jde prakticky o všechny produkty, které nenabízejí bankovní instituce. Nebankovní půjčky jsou poskytovány jak zavedenými a velkými finančními domy, tak i soukromými investory či přímo fyzickými osobami. Jde o rozmanitý trh, na kterém je často velice složité se zorientovat. Avšak pokud člověk ví, co hledá, dá se poměrně velice snadno získat menší či větší obnos peněz s minimální námahou. Peníze získá prakticky kdokoliv a často do několika málo hodin či dní. Nebankovní sektor je totiž podstatně flexibilnější a pružněji reaguje na požadavky klientů co se rychlosti a dokladovosti týká.

Přístup nebankovních institucí:
Přístup nebankovních institucí ke klientovi při půjčování peněz je velice odlišný v porovnání s bankami. Jde o obecnější pohled. Nebankovní instituce při půjčování prostředků nepožadují po klientovi detailní a rozsáhlé dokumenty a doklady. Obvykle postačí dva doklady totožnosti a půjčka může být zprostředkována. Peníze má možnost získat i klient, který má záznam v registru dlužníků nebo aktuálně nemá zaměstnání. I takovým klientům jsou totiž nebankovní půjčky přístupné a to velice snadno prostřednictvím žádostí na internetu či telefonicky.

Výhody a nevýhody nebankovních půjček:
Výhoda tkví v nízké dokladovosti a malé administrativní náročnosti nebankovních půjček. Díky tomu je také jejich vyřízení velice promptní a klienti na své peníze nemusí čekat. Obdrží je buď okamžitě či nejčastěji do jednoho dne od podání žádosti. Další nespornou výhodou nebankovních půjček je jejich přístupnost. Prakticky každý může získat určitou sumu peněz bez dalšího ručení či dokládání své bonity. Daní za to vše jsou však vyšší úroky a od nich odvislá výše roční procentní sazby nákladů. Ta se pohybuje o několik procent výše, než je obvyklé u srovnatelných bankovních půjček. Důležité je navíc dávat pozor na smlouvu, kterou žadatel podepisuje, obzvláště pak na poznámky pod čarou či odstavce psané malým písmem. Právě zde totiž číhají sporné klauzule, nevýhodné podmínky či sankce za neplacení. Pokud jsou všechny tyto aspekty v pořádku, žadatel se nemusí nebankovní půjčky vůbec bát.

Back To Top