skip to Main Content

Půjčky na směnku

Půjčky na směnku představují finanční řešení pro řadu klientů, kteří chtějí mít přesně podle zákona ošetřeny své dlužnické respektive věřitelské vztahy. Směnka je totiž v zákoně jasně specifikována a musí mít jasně předepsané náležitosti, bez kterých se stává neplatnou. Představuje pak cenný papír, se kterým je možné jednoduše obchodovat, tedy je možné směnku prodat či koupit. Půjčka na směnku pak představuje jasně specifikovaný dlužnický závazek, který musí být v daném termínu, respektive v přesný den splacena a to bez dalších odkladů či podmínek.

Vyřízení půjčky na směnku:
Půjčka na směnku je velice rychlý a účinný finanční nástroj. Její zřízení je prakticky okamžité. Je možné napsat směnku na jakýkoliv druh papíru. Důležitý je obsah nikoliv forma. Náležitosti jsou ze zákona jasně uvedeny, a pokud jsou splněny, jde o cenný papír, i kdyby byla směnka napsána například na ubrousku. Díky obligatorním náležitostem je pak půjčka na směnku velice dobře vymahatelná a jsou z ní jasně vyplývající práva a povinnosti obou stran. Půjčku na směnku je možné vyřídit při jediné návštěvě či schůzce. Stačí sepsat potřebné náležitosti, podepsat a peníze jsou proti směnce okamžitě vydány.

Výhody a nevýhody půjčky na směnku:
Peníze jsou u půjčky na směnku okamžitě vydány proti podepsání směnky. Takže rychlost je rozhodně zásadní u tohoto druhu půjčky. Navíc je směnka cenný papír, takže je možné ji odprodat či kupovat. Půjčka na směnku navíc představuje jasné závazky a přesně specifikuje částku, kterou musí dlužník v daném termínu zaplatit. Žádné složité smlouvy a obchodní podmínky. Vše na jednou listě papíru a velice jasně. Na druhou stranu jsou se směnkou spjata určitá rizika. Především pak riziko nezaplacení. Pokud není směnka uhrazena v termínu, je díky jasnému závazku dlužníka velice snadno vymahatelná, tudíž dlužník svému závazku neunikne a při nezaplacení mu akorát výše dluhu naroste o další sankce a poplatky, které jsou spjaté například s exekutorem či soudem.

Back To Top